"Irazu no mori " (Kinsokuchi) at Keta Taisha

Ishikawa Prefecture, 2005

©Fujii Hiroaki