Engimono represented by Daruma dolls at Kibitsu Jinja

Okayama Prefecture, 2005

©Tsujimura Shinobu