Chigi at Izumo Taisha

Shimane Prefecture, 2005

©Tsujimura Shinobu