Byōdōji

Nara Prefecture, 2005

©Tsujimura Shinobu